ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα 17/4/2014
Αρ.Πρωτ.: 93

Προς Σωματεία μέλη

Θέμα: «Κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση των Π.Δ 210/92 και Π.Δ 170/96»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα 17/4/2014
Αρ.Πρωτ.: 93

Προς Σωματεία μέλη

Θέμα: «Κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση των Π.Δ 210/92 και Π.Δ 170/96»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 17/4/2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144
Μέγαρα 17/4/2014
Αρ.Πρωτ.: 92

Προς Σωματεία μέλη
Θέμα: «Πρόσληψη Συμβασιούχων Πυροσβεστών»

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν νέες τηλεφωνικές επαφές με τα συναρμόδια υπουργεία για να ενημερωθούμε για την πορεία της πρόσληψης των συναδέλφων συμβασιούχων πυροσβεστών.
Μας ενημέρωσαν ότι αντικαταστάθηκε η αρχική έγκριση για πρόσληψη 1200 συβμασιούχων πυροσβεστών με ΝΕΑ βάση της οποίας προσλαμβάνονται όλοι οι συμβασιούχοι συνάδελφοι. Για επιβεβαίωση του λόγου το αληθές, δεν κατέστη εφικτό να έχουμε την παραπάνω έγκριση εγγράφως στην κατοχή μας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες.
Για νεότερη ενημέρωση αναμένετε μετά το πέρας των αργιών που μεσολαβούν, δηλ την ερχόμενη εβδομάδα.

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας
Ο Πρόεδρος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 16/4/2014

Μέγαρα 16/4/2014
Αρ.Πρωτ:91

Προς Σωματεία Μέλη

Θέμα : «Έκδοση Διαταγής –Ενημέρωση για Ωράρια –Αδειες»

Εκδόθηκε η διαταγή βάση της οποίας θα πρέπει να ακολουθείται απ’ τους ΠΠΥ αντίστοιχο ωράριο και άδειες με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. Υπενθυμίζουμε ότι οι ΠΠΥ για να κληθούν σε επιφυλακή ή για να εκτελέσουν υπηρεσία εκτός έδρας, νυχτερινές ώρες, εξαιρέσιμες ημέρες, χρειάζεται να υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να αποζημιωθούν χρηματικά.
Επίσης όταν υπάρξουν οι πιστώσεις αυτές και κληθούν να εκτελέσουν υπηρεσία πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, εκτός από τη χρηματική αποζημίωση δικαιούνται και ανάλογο χρόνο σε ρεπό.
Παρακαλούνται τα σωματεία όπου εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος ωραρίου ή αδειών με αυτό του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού να ενημερώσουν εγκαίρως την Ομοσπονδία μας.

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Ο Γ. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Βασίλειος

Ενημέρωση μελών για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα:15/04/2014
Αρ.Πρώτ: 89

Προς: Σωματεία Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση μελών για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών»

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας σήμερα, σε συνέχεια των συναντήσεων της περασμένης εβδομάδας, πραγματοποίησε τηλεφωνικές επαφές με τους αρμόδιους Διευθυντές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπως είχε συμφωνηθεί, προκειμένου να ενημερωθούμε για την εξέλιξη των ενεργειών της πρόσληψης του ΣΥΝΟΛΟΥ των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Ενημέρωση μελών

Screenshot_4.jpg

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα:12/04/2014
Αρ.Πρώτ: 88

Προς:1)Σωματεία Μέλη

Θέμα: Ενημέρωση μελών

Την Πέμπτη 10/04/2014 μετά από πρόσκληση της ηγεσίας του Υπ.Διοικ. Μεταρρύθμισης πραγματοποιήθηκε συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν θέματα μας που άπτονται αρμοδιότητας του.

Νέο Μητρώο Μελών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Αρ.Πρωτ. 87
Μέγαρα : 11/4/2014

Προς : Σωματεία Μέλη

Θέμα : «Νέο Μητρώο Μελών»

Παρακαλούνται τα σωματεία μέλη μας να συμπληρώσουν στη φόρμα που τους έχει σταλεί από την Ομοσπονδία το μητρώο των μελών τους, το αργότερο έως 23/4/2014.
Να σταλεί με α) στο email της Ομοσπονδίας μας pospid@gmail.com και β) με έντυπη μορφή μέσω αλληλογραφίας ή φαξ με υπογραφή και σφραγίδα σωματείου και αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τη δημιουργία του νέου μητρώου μελών της Ομοσπονδίας μας αναστέλλονται οι συναλλαγές των δικαιούχων με το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Ο Γ. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Βασίλειος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνέλευση του σωματείου μας στο επιμελητήριο Κεφαλλονιάς και Ιθάκης παρουσία του προέδρου της ομοσπονδίας μας Φαραντάκη Αλέκου και του γενικού γραμματέα Ανδρεαδάκη Βασίλειου.
Έγινε αναλυτική και πλήρης ενημέρωση σε όλα τα θέματα που απασχολούν πενταετείς και συμβασιουχούς συναδέρφους.
Πάρθηκαν ομόφωνα αποφάσεις για:
1)Τροποποίηση του καταστατικού ώστε να συμμετέχουν και οι συμβασιούχοι συνάδερφοι και
2)Αύξηση της συνδρομής για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις του σωματείου

Ο Πρόεδρος
Κοσμάτος Παναγής

Ο Γραμματέας

Γεωργόπουλος Νικόλαος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 8/4/2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα:08/04/2014
Αρ.Πρώτ:86

Προς: Σωματεία μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση μελών»

Συνάδελφοι,
Σήμερα πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη σύσκεψη στο ΑΠΣ ώστε να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις και να προωθηθούν ζητήματα τα οποία άπτονται στην αρμοδιότητά του.
1) Όσον αφορά τις εκκρεμότητες πληρωμής των νυχτερινών, εξαιρέσιμων και εκτός έδρας των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 βρίσκονται στην φάση του ελέγχου των καταστάσεων που έχουν αποστείλει οι εκάστοτε υπηρεσίες. Λόγο του χρόνου που μεσολαβεί ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και με δεδομένου τις άδειες των υπαλλήλων του ΑΠΣ το Πάσχα, δεν αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους πριν τον Μάιο.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου